• Odbierz prezent
INTERNET UNION S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-01 14:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET UNION S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") na podstawie § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 1 kwietnia 2021 r. na godzinę 11.30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej KBSR Kamiński Baranowska – Seweryn Rajewicz Staszowska Zembala Notariusze Spółka Partnerska we Wrocławiu (50-079) przy ul. Ruska 3/4.

Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Internet Union S.A. ze spółką REDE Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ, oraz projekty uchwał na NWZ.
Załączniki
PlikOpis
Projekty uchwał.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu NZW.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Paweł DoboszPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk