• Odbierz prezent
INTERNET UNION S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie z Rede sp. z o.o. (2021-04-01 13:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET UNION S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie z Rede sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Internet Union S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie połączenia Emitenta z Rede Spółka z o.o. („Rede”). Analogiczna uchwała została wcześniej podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rede.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Rede przez Emitenta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Rede na Spółkę – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Stosownie do treści art. 516 § 6 KSH, zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Rede posiada Spółka, przepisu art. 494 § 4 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, tym samym wspólnik Rede nie staje się akcjonariuszem Emitenta. Spółka Rede zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru. Przeniesienie majątku Rede następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Emitenta i wykreślenia z rejestru Rede. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na niego aktywów Rede.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Paweł DoboszPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk