• Odbierz prezent
INTERNET UNION S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-01 11:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET UNION S.A.
Temat
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Internet Union S.A. ("Spółka") informuje o odwołaniu przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 marca 2021 r. ("Walne Zgromadzenie"), o którego zwołaniu Emitent informował w raporcie EBI nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. oraz raporcie ESPI nr 1/2021 z dnia 12 lutego 2021 r.

Przyczyną odwołania Walnego Zgromadzenia jest niemożność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał zgodnie z wymogami Statutu Spółki. Zgodnie z § 18 Statutu Spółki dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% głosów. Zarząd Spółki powziął informację, że na Walnym Zgromadzeniu nie będą obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% głosów.

Zarząd Spółki niezwłocznie zwoła kolejne walne zgromadzenie celem podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad odwołanego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Paweł DoboszPrzez Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk