• Odbierz prezent
INTERNET UNION S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Rede sp. z o.o. (2021-03-15 10:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET UNION S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z Rede sp. z o.o.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Internet Union S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym, na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), po raz drugi zawiadamia, o planowanym na dzień 1 kwietnia 2021 roku podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą REDE sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Stosownie do treści 516 § 6 KSH, zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, przepisu art. 494 § 4 KSH oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH nie stosuje się, tym samym wspólnik Spółki przejmowanej nie staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru. Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej. Emitent sporządzać będzie sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym wartości przechodzących na nią aktywów Spółka Przejmowanej.

Pełna treść zawiadomienia przedstawiona jest w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Drugie Zawiadomienie wspólników IU SA o planowanym połączeniu.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Paweł DoboszPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk