• Odbierz prezent
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r. (2021-03-22 08:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie informuje, że podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok z 26 marca 2021 roku, na 22 kwietnia 2021 roku.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok jest spowodowana ograniczeniami jakie zostały wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, co z kolei spowodowało utrudnienia w pozyskaniu sprawozdań od jednostek zagranicznych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz.757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A. w likwidacjiUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego10-12
(ulica)(numer)
+48 731 859 624
(telefon)(fax)
intermatrade@intermatrade.plhttps://intermatrade.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-22Tomasz PiotrowskiLikwidator Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk