• Odbierz prezent
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta (2021-03-05 10:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym na portalu informacyjnym sądów powszechnych – apelacja poznańska zostało opublikowane postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z którego Emitent powziął informację, że w dniu 3 marca 2021 r. po rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu niejawnym, Sąd postanowił umorzyć postępowanie o ogłoszenie upadłości Emitenta i kosztami postępowania obciążyć Emitenta. O wszczętym postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitent informowała w raportach bieżących nr 22/2020, 23/2020, 33/2020, 40/2020, 70/2020 oraz w raporcie nr 4/2021. Po doręczeniu postanowienia pełnomocnik Emitenta wystąpi z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A. w likwidacjiUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego10-12
(ulica)(numer)
+48 731 859 624
(telefon)(fax)
intermatrade@intermatrade.plhttps://intermatrade.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05Tomasz PiotrowskiLikwidator Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk