• Odbierz prezent
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uzasadnienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta (2021-03-16 11:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Uzasadnienie Sądu w sprawie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym na Portalu Sądów Powszechnych – Apelacja Poznańska zostało opublikowane uzasadnienie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (dalej: „Sąd”), do postanowienia z 3 marca 2021 r. o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta. O wszczętym postępowaniu o ogłoszenie upadłości Emitent informowała w raportach bieżących nr 22/2020, 23/2020, 33/2020, 40/2020, 70/2020, 4/2021, a o wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania w raporcie bieżącym nr 12/2021.

W uzasadnieniu Sąd podał, że pismem z 25 stycznia 2021 r. Emitent cofnął wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2020 r. Sąd zważył, że stosownie do art. 35 Prawa upadłościowego w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl art. 355 k.p.c. sąd umorzy postępowanie m.in. jeżeli powód ze skutkiem prawnym cofnął pozew. Zgodnie z art. 29a ust. 1 Prawa upadłościowego sąd może uznać cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości za niedopuszczalne, jeżeli prowadziłoby to do pokrzywdzenia wierzycieli.

Wobec powyższego, w oparciu o art. 355 k.p.c., uznając cofnięcie wniosku za prawnie skuteczne, Sąd orzekł o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Emitenta.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A. w likwidacjiUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego10-12
(ulica)(numer)
+48 731 859 624
(telefon)(fax)
intermatrade@intermatrade.plhttps://intermatrade.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Tomasz PiotrowskiLikwidator Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk