• Odbierz prezent
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji: Uzasadnienie Sądu w sprawie oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości (2021-03-12 11:29)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERMA TRADE S.A. w likwidacji
Temat
Uzasadnienie Sądu w sprawie oddalenia wniosku spółki zależnej o ogłoszenie upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje, że w dniu wczorajszym pełnomocnik spółki Briju Surowce Briju Secur Sp. z o.o. Sp.K. (dalej: „Spółka zależna”) pozyskał informację z Portalu Sądów Powszechnych Apelacji Poznańskiej o uzasadnieniu wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto, Wydział XI Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacji (dalej: „Sąd”) do postanowienia oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej. Informację o złożeniu przez Spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent przekazał raportem bieżącym nr 77/2020 z 11 grudnia 2020 r., a informację o oddaleniu przez Sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitent przekazał raportem bieżącym nr 11/2011 z 1 marca 2021 r.

W uzasadnieniu Sąd podał, że wniosek Spółki zależnej o ogłoszenie upadłości nie zasługiwał na uwzględnienie ponieważ we wniosku został wskazany tylko jeden wierzyciel, wobec którego Spółka zależna nie wykonuje swoich zobowiązań, tj. Skarb Państwa (zobowiązanie dotyczy podatku od towarów i usług VAT za okres od listopada 2015 r. do września 2016 r.). O toczącym się postępowaniu podatkowym wobec Spółki zależnej Emitenta informował w raportach nr 59/2020, 65/2020, 68/2020, 72/2020, 3/2021, 7/2021 oraz w raportach okresowych.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że wyjściową przesłanką warunkującą badanie dalszych materialnych podstaw pozwalających na uwzględnienie wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalenie istnienia przynajmniej dwóch wierzycieli dłużnika. Dodatkowo zobowiązanie wobec Skarbu Państwa nie zostało stwierdzone ostateczną decyzją, a Spółka zależna kwestionuje istnienie zobowiązania i wniosła odwołanie od Decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, które nie zostało jeszcze rozpatrzone. W tej sytuacji zobowiązanie wobec Skarbu Państwa nie jest wymagalne i ma charakter sporny. Kwestia istnienia i wysokości zobowiązania Spółki zależnej wobec Skarbu Państwa winna zostać rozstrzygnięta we właściwym oddzielnym postępowaniu, a dopiero w przypadku zakończenia sporu ostateczną decyzją niekorzystną dla Spółki zależnej zasadne byłoby rozważenie możliwości ogłoszenia upadłości, przy czym przesłanki ku temu byłyby spełnione jedynie, gdyby Spółka zależna utraciła zdolność wykonywania wymagalnych zobowiązań wobec co najmniej dwóch wierzycieli. Podsumowująco Sąd stwierdził, że wystąpienie przez Spółkę zależną z wnioskiem o ogłoszenie upadłości było co najmniej przedwczesne, albowiem Spółka zależna nie jest podmiotem niewypłacalnym i w związku z powyższym Sąd postanowił oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki zależnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERMA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
(pełna nazwa emitenta)
INTERMA TRADE S.A. w likwidacjiUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-200Gniezno
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego10-12
(ulica)(numer)
+48 731 859 624
(telefon)(fax)
intermatrade@intermatrade.plhttps://intermatrade.pl
(e-mail)(www)
784-214-99-99639848296
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Tomasz PiotrowskiLikwidator Spółki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk