• Odbierz prezent
INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2020 rok (2021-02-18 17:16)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Przychody ze sprzedaży w 2020 wyniosły około 22 100 tys. zł. wobec 46 301 tys. zł. w roku 2019. Strata netto w 2020 wyniosła około (-) 9 670 tys. złotych wobec 2 439 tys. złotych zysku w 2019 roku.

Głównymi powodami różnic, o których mowa powyżej są:
• czasowe zawieszenie działalność ośrodków Spółki w związku z rozprzestrzenianiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Spółka o możliwości zmniejszenia sprzedaży usług, a co za tym idzie pogorszeniem płynności oraz pogorszeniem wyniku finansowego informowała raportami bieżącymi oraz w raportach okresowych. Działalność ośrodków spółki była ograniczana lub zawieszana począwszy od 14.03.2020 r. do 04.05.2020 r. (51 dni) a następnie od 07.11.2020 r. do 14.02.2021 r. (99 dni),
• spadek przychodów w związku z zawieszeniem działalności oraz postojem w obiekcie w Dąbkach. Powodem tego jest rozbudowa obiektu - INTERFERIE w Dąbkach Sanatorium Uzdrowiskowe ARGENTYT, o czym Emitent informował w kolejnych raportach okresowych.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 3/2021. Zarząd Spółki informuje, że przedstawione powyżej dane finansowe mają charakter wstępny.
Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220Legnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chojnowska41
(ulica)(numer)
76 74 95 40076 74 95 401
(telefon)(fax)
interferie@interferie.plwww.interferie.pl
(e-mail)(www)
692-000-08-69390037417
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-18Łukasz CiołekPrezes Zarządu
2021-02-18Urszula Bąkowska-MorawskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk