• Odbierz prezent
INTERFERIE S.A.: Rekomendacja w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 (2021-03-12 17:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Rekomendacja w zakresie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, iż zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2020 w wysokości 9.671.941,92 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) z pozostałego kapitału zapasowego Spółki

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12.03.2021 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. Ostateczną decyzję dotyczącą sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.

Raport sporządzono na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220Legnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chojnowska41
(ulica)(numer)
76 74 95 40076 74 95 401
(telefon)(fax)
interferie@interferie.plwww.interferie.pl
(e-mail)(www)
692-000-08-69390037417
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Łukasz CiołekPrezes Zarządu
2021-03-12Urszula Bąkowska-MorawskaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk