• Odbierz prezent
INTERFERIE S.A.: raport finansowy (2021-10-22 18:06)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2021
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-07-01 do 2021-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSFF
w walucie
data przekazania: 2021-10-22
INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
59-220Legnica
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chojnowska41
(ulica)(numer)
76 74 95 40076 74 95 401
(telefon)(fax)
interferie@interferie.plwww.interferie.pl
(e-mail)(www)
692-000-08-69390037417
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży31 58019 4606 9164 381
Zysk/Strata z działalności operacyjnej3 956-6 016866-1 354
Zysk/Strata przed opodatkowaniem3 591-6 801786-1 531
Zysk/Strata netto3 582-6 770784-1 524
Łączne dochody całkowite3 582-6 770784-1 524
Ilość akcji (w szt.)14 564 20014 564 20014 564 20014 564 200
Zysk/Strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,25-0,460,05-0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 877-1 1481 725-258
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 742-31 570-3 009-7 107
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 19910 9633 1092 468
Przepływy pieniężne netto razem8 334-21 7551 825-4 897
Stan na:30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
Aktywa trwałe173 197169 03737 38437 341
Aktywa obrotowe14 7542 9733 185657
Aktywa razem190 196172 01041 05337 998
Zobowiązania długoterminowe44 30429 9949 5636 626
Zobowiązania krótkoterminowe19 46619 3814 2024 281
Kapitał własny126 216122 63527 24427 091

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
INTERFERIE_FS jednostkowy i prawa III kw. 2021_ost..pdfRaport III kwartał2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-22Łukasz CiołekPrezes Zarządu
2021-10-22Urszula Bąkowska-MorawskaWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk