• Odbierz prezent
INTERCARS: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2023-02-03 21:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2023
Data sporządzenia:2023-02-03
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 lutego 2023 roku Spółka otrzymała od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18 („Towarzystwo”) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (Generali OFE) i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (Generali DFE) zawiadomienie informujące, że w wyniku przejęcia zarzadzania NNLife Otwartym Funduszem Emerytalnym (NNLife OFE) oraz NNLife Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (NNLife DFE) przez Towarzystwo, w dniu 1 lutego 2023 r., na podstawie art. 66 ust. 1 i 6 oraz art. 68 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 2022 r. poz. 2342 z póź. zm.) udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunkach funduszy: Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE oraz NNLife DFE przekroczył próg 5%.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
PlikOpis
RB_05_ZAŁĄCZNIK_zawiadomienie_Generali_PTE.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powsińska64
(ulica)(numer)
714-19-16714-19-18
(telefon)(fax)
bzarzadu@intercars.com.plintercars.com.pl
(e-mail)(www)
118-14-52-946014992887
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-02-03Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2023-02-03Piotr ZamoraCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk