• Odbierz prezent
INTERCARS: Podpisanie oświadczenia w sprawie zwiększenia kwot kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu (2022-05-26 23:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-05-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Podpisanie oświadczenia w sprawie zwiększenia kwot kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 maja 2022 r. zostało podpisane oświadczenie w sprawie zwiększenia kwot kredytów („Oświadczenie”) dotyczące umowy kredytów terminowych i odnawialnych z dnia 14 listopada 2016 r., o której zawarciu Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. i o zmianach do której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 30/2017 z dnia 1 września 2017 r., w raporcie bieżącym nr 25/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 27/2019 z dnia 30 października 2019 r., w raporcie bieżącym nr 29/2019 z dnia 13 listopada 2019 r., w raporcie bieżącym nr 22/2020 z dnia 4 listopada 2020 r. oraz w raporcie bieżącym nr. 21/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. („Umowa Kredytu”).

Zgodnie z postanowieniami Oświadczenia, kredytodawcy wyrazili zgodę na:
(1) podwyższenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów terminowych o 78.000.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów złotych);
(2) podwyższenie maksymalnej łącznej wysokości kredytów odnawialnych udzielonych na podstawie Umowy Kredytu o 122.000.000,00 zł (sto dwadzieścia dwa miliony złotych).

Podwyższenie kwot kredytów w ramach Umowy Kredytu, zgodnie z akapitem poprzedzającym nastąpi po spełnieniu przez Spółkę warunków zawieszających przewidzianych w Oświadczeniu. Warunek zawieszający stanowi, m.in., dostarczenie określonych w Oświadczeniu dokumentów (w tym kopii dokumentów założycielskich, uchwał korporacyjnych, zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz innych daninach publicznych).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARSHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Powsińska64
(ulica)(numer)
714-19-16714-19-18
(telefon)(fax)
bzarzadu@intercars.com.plintercars.com.pl
(e-mail)(www)
118-14-52-946014992887
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-26Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2022-05-26Piotr ZamoraCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk