• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku (2022-05-13 22:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2022
Data sporządzenia:2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 9 czerwca 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 §1, art. 399 §1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
9 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ).
W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
Załączniki
PlikOpis
INTERBUD_Załącznik do RB_14_2022_ogloszenie_o_zwolaniu_zwyczajnego_walnego_zgromadzenia_2022-06-09.pdf
INTERBUD_Załącznik do RB_14_2022 _Projekty_uchwał_ na_ZWZ_2022-06-09.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarzadu i Rady Nadzorczej Interbud Lublin SA za 2021 r.pdf
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_Interbud-sig.pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-13Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-05-13Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk