• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego (2021-11-10 20:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-11-10
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu usługowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 10 listopada 2021 roku spółka zależna Rupes sp. z o.o. [Rupes] zawarła z osobą fizyczną [Kupujący] przedwstępną umowę sprzedaży lokalu usługowego o powierzchni ok. 235,53 m² za cenę ok. 1,5 mln zł netto powiększoną o podatek VAT w wysokości 0,35 mln. zł, tj. za cenę 1,85 mln zł brutto [Nieruchomość], zlokalizowanego w budynku przy Alejach Racławickich w Lublinie [Umowa Przedwstępna].
Umowa przyrzeczona sprzedaży ww. nieruchomości zostanie zawarta do dnia 18 lutego 2022 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy Przedwstępnej Kupujący wpłacił w dniu dzisiejszym kwotę w wysokości 200 tys. zł tytułem zadatku, a płatność z tytułu reszty ceny sprzedaży na rzecz Rupes nastąpi po zawarciu umowy przyrzeczonej w terminie określonym w umowie przyrzeczonej sprzedaży. Umowa Przedwstępna została zawarta pod warunkiem dostarczenia Kupującemu przez Rupes dokumentacji wymaganej do skutecznego przeniesienia własności Nieruchomości oraz dokonania niezbędnych prac adaptacyjnych Nieruchomości.
Emitent informuje, iż Kupujący jest podmiotem niepowiązanym kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.
Umowa Przedwstępna nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Racławickie8/39
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
7120152242008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-10TomaszGrodzkiPrezes Zarządu
2021-11-10Sylwester BogackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk