• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Lublinie (2021-02-17 16:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-17
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka, Sprzedający) informuje, iż w dniu 17 lutego 2021 r. zawarł z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (Kupujący) przedwstępną umowę sprzedaży (Umowa) części działek wraz z własnością posadowionych na nich budynków położonych w Lublinie przy ul. Turystycznej (Nieruchomość) o łącznej powierzchni ok. 1,6 tys. m2 za cenę ok. 1,9 mln zł przy czym cena za Nieruchomość jest zwolniona od podatku od towarów i usług, gdyż zachodzą warunki przewidziane w art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Umowa przyrzeczona sprzedaży ww. nieruchomości zostanie zawarta do dnia 15 marca 2021 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy w ciągu dwóch dni od daty jej podpisania Kupujący wpłaci 200 tys. zł tytułem zadatku a w przypadku braku wpłaty zadatku we wskazanym powyżej termie, Sprzedający do dnia 16 marca 2021 r. będzie uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przedwstępnej.
Płatność z tytułu ceny sprzedaży zostanie przeznaczona przede wszystkim na spłatę wierzycieli hipotecznych Spółki.
Kupujący jest podmiotem niepowiązanymi kapitałowo oraz osobowo ze Spółką.
Umowa nie zawiera postanowień w zakresie kar umownych, a jej pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-17Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2021-02-17Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk