• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 08 czerwca 2021 r. (2021-06-11 15:42)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 08 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") obradującym w dniu 08 czerwca 2021 r. byli:
- Michał Obrębski dysponujący 1.684.700 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 3.369.400 głosów, stanowiących odpowiednio 36,20% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 29,22% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Witold Matacz dysponujący 1.103.600 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 2.207.200 głosów, stanowiących odpowiednio 23,71% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 19,14% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Tomasz Grodzki dysponujący 863.050 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 1.726.100 głosów, stanowiących odpowiednio 18,54% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 14,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Sylwester Bogacki dysponujący 863.050 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 1.726.100 głosów, stanowiących odpowiednio 18,54% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 14,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-11Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2021-06-11Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk