• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku (2023-06-01 15:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2023
Data sporządzenia:2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Interbud-Lublin S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 roku, Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka") w uzupełnieniu materiałów opublikowanych ww. raportem bieżącym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt Regulaminu Rady Nadzorczej i projekt tekstu jednolitego Statutu, które mają być przedmiotem obrad w ramach odpowiednio punktu 15 oraz 14 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załączniki
PlikOpis
Projekt Statut INTERBUD-LUBLIN SA - Tekst jednolity.pdf
Projekt Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-06-01Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2023-06-01Robert PróchniakProkurent samoistnyRobert Próchniak

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk