• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. (2022-06-09 13:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia:2022-06-09
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych oraz będących przedmiotem głosowania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 09 czerwca 2022 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że sprawozdania roczne za 2021 rok będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 i sprawozdania Rady Nadzorczej będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 9 oraz 12 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI odpowiednio w dniu 31 marca 2022 r. oraz w dniu 13 maja 2022 r.
Załączniki
PlikOpis
Interbud_Zalacznik do RB_17_2022_tresc uchwal.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-09Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-06-09Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk