• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Informacja dokonania odpisu aktualizującego w spółce zależnej (2022-03-29 16:27)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2022
Data sporządzenia: 2022-03-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Informacja dokonania odpisu aktualizującego w spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Interbud - Lublin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w toku prac nad sprawozdaniem jednostkowym i skonsolidowanym Spółki za rok obrotowy 2021 zakończony 31 grudnia 2021 r., w dniu 29 marca 2022 r. podjął decyzję o dokonaniu odpisów z tytułu trwałej utraty wartości udziałów posiadanych przez Emitenta w spółce zależnej Rupes sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Rupes, Spółka Zależna), w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Łączna kwota dokonanych odpisów w wysokości ok. 3,3 mln zł zostanie zaksięgowana w pozycji pozostałe koszty operacyjne i zmniejszy wysokość wyniku netto Spółki za rok obrotowy 2021, natomiast nie wpłynie ona na wysokość skonsolidowanego wyniku netto Grupy Kapitałowej Interbud Lublin za rok obrotowy 2021. Decyzja o dokonaniu przedmiotowych odpisów wynika z ostrożnościowego podejścia spółki do planowanych wcześniej inwestycji. Po uregulowania obecnej sytuacji geopolitycznej, Spółka zależna zakłada w przyszłości realizację nowych projektów deweloperskich.
Emitent opublikuje raport roczny za rok obrotowy 2021 zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Interbud Lublin S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Interbud Lublin w dniu 31 marca 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-29Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-03-29Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk