• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie. (2021-08-31 13:07)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr23/2021
Data sporządzenia: 2021-08-31
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu raportu bieżącego nr 6/2021 w sprawie zawarcia przez spółkę zależną Węglin Retail Park sp. z o.o. [Spółka Zależna, Wynajmujący] umowy najmu części powierzchni inwestycji Węglin Retail Park w Lublinie [Umowa Najmu], Zarząd Interbud - Lublin S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2021 r. Spółka Zależna otrzymała obustronnie podpisany aneks do Umowy Najmu [Aneks].
Zgodnie z Aneksem strony Umowy Najmu tj. Spółka Zależna oraz Najemca uzgodniły, że termin dostarczenia Najemcy przez Spółkę Zależną oświadczenia o posiadaniu źródeł finansowania, pozwalających na budowę Węglin Park w terminie pozwalającym na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy Najmu został przedłużony do dnia 31 października 2021 r.
W pozostałym zakresie Umowa Najmu nie uległa istotnym zmianom.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-31Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2021-08-31Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk