• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS – umowa zwolnienia z długu (2022-03-01 18:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2022
Data sporządzenia: 2022-03-01
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS – umowa zwolnienia z długu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2019 w sprawie zawarcia z Bankiem BPS [Bank] umowy o spełnieniu świadczeń wynikających z wierzytelności nieobjętych układem oraz kolejnych raportów bieżących w sprawie późniejszych aneksów do tej umowy [Porozumienie], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 1 marca 2022 r. pomiędzy Bankiem a Spółką została zawarta umowa zwolnienia z długu [Umowa]. Zgodnie z Umową Bank zwalnia Emitenta z roszczenia o zapłatę odsetek w kwocie 1,9 mln zł oraz oświadcza, iż wyczerpane są wszelkie roszczenia pomiędzy stronami wynikające z Porozumienia.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż nadal w stosunku do Banku posiada zobowiązanie z tytułu kredytu rewolwingowego objętego postępowaniem układowym [o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 21 lutego 2019 r]. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego pozostała kwota do spłaty ww. zobowiązania to ok. 0,9 mln zł płatne w pozostałych trzech ratach zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym układem o którym Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 30/2019.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-03-01Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2022-03-01Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk