• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS (2021-06-29 20:16)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. poza układowego porozumienia w sprawie spłaty wierzytelności z Bankiem BPS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 w sprawie zawarcia aneksu do poza układowego porozumienia z Bankiem BPS [Bank] w sprawie spłaty wierzytelności [Porozumienie], Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. podpisał kolejny aneks do Porozumienia, który zakłada przesunięcie ostatecznego terminu spłaty wierzytelności objętych Porozumieniem na dzień 31 października 2021 r. Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez istotnych zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Racławickie8/39
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
7120152242008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-29Tomasz GrodzkiPrezes Zarządu
2021-06-29Sylwester BogackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk