• Odbierz prezent
INTERBUD-LUBLIN S.A.: Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie (2021-07-27 17:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-07-27
Skrócona nazwa emitenta
INTERBUD-LUBLIN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 w sprawie informacji nt. licytacji nieruchomości zlokalizowanej przy al. Kraśnickiej w Lublinie, Zarząd Interbud - Lublin S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w dniu 27 lipca 2021 r. Emitent otrzymał od komornika sądowego postanowienie właściwego sądu w sprawie sporządzenia planu podziału w zakresie sum uzyskanych z licytacji nieruchomości i ich przeznaczeniu.
Zgodnie z uzyskanymi informacjami, po odliczeniu należnego podatku VAT, komornik ustalił sumę podlegającą podziałowi na kwotę 5,21 mln, która zostanie podzielona pomiędzy pięć stron posiadających wierzytelności i prawa wynikające z egzekucji nieruchomości: tj. dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jako wierzyciela hipotecznego w kwocie 1,42 mln zł, dla nabywcy nieruchomości tytułem zwrotu części ceny nabycia co do służebności znajdujących pokrycie w cenie nabycia w kwocie 1,66 mln zł oraz dla Interbud – Lublin S.A. w kwocie 1,99 mln zł tytułem nadpłaty w prowadzonej egzekucji oraz pozostali w kwocie 0,13 mln zł tytułem opłat związanych z prowadzoną egzekucją. Postanowienie nie jest prawomocne.
Jednocześnie Emitent informuje, że wypłata ww. środków we wskazanych kwotach nastąpi po uprawomocnieniu się ww. planu podziału, o czym Emitent poinformuje we właściwym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-037Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Raclawickie 839
(ulica)(numer)
(81) 7463407(81) 7464465
(telefon)(fax)
info@interbud.com.plwww.interbud.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-22-42008020841
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-27Tomasz GrodzkiPrezes ZarząduTomasz Grodzki
2021-07-27Sylwester BogackiCzłonek ZarząduSylwester Bogacki

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk