• Odbierz prezent
INTELIWISE S.A.: Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A. (2021-03-02 19:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zmniejszenie zaangażowania poniżej progu 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02 marca 2021 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od XANTHIPPE INVESTMENSTS LIMITED z siedzibą w Larnace, Republika Cypru _dalej „Akcjonariusz”_ o zmniejszeniu jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz zejściu poniżej progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez Akcjonariusza.

Zgodnie z zawiadomieniem:
W wyniku dokonania sprzedaży przez Akcjonariusza w dniu 01 marca 2021 r. 274.357 sztuk akcji Spółki _dalej „Transakcja”_ doszło do zmniejszenia dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z 2.280.603 (33,25%) do 2.006.246 (29,25%).

Liczba akcji posiadanych przed Transakcją:
Przed dokonaniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 2.280.603 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 33,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.280.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 33,25% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Liczba aktualnie posiadanych akcji:
Po dokonaniu Transakcji Akcjonariusz posiada 2.006.246 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 29,25% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 2.006.246 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 29,25% w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Szczegółowa treść zawiadomienia w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
2021_03_02_zawiadomienie.pdfZawiadomienie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTELIWISE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ursynowska72
(ulica)(numer)
506 66 33 22
(telefon)(fax)
info@inteliwise.com
(e-mail)(www)
5252323343140000046
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Marcin StrzałkowskiPrezes ZarząduMarcin Strzałkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk