• Odbierz prezent
INTELIWISE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-03-23 07:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Inteliwise S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że Emitent zawarł w dniu 22.03.2021 r. z Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę ramową oraz zamówienie początkowe na usługę AI Voicebot.

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad współpracy w zakresie zamówień, natomiast przedmiotem pierwszego zamówienia (SOW - statement of intent) jest uruchomienie oraz świadczenie usługi AI Voicebot.

Wartość zamówienia przekroczy 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od typowych postanowień tego typu umów dotychczas zawieranych przez Emitenta.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTELIWISE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ursynowska72
(ulica)(numer)
506 66 33 22
(telefon)(fax)
info@inteliwise.com
(e-mail)(www)
5252323343140000046
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marcin StrzałkowskiPrezes ZarząduMarcin Strzałkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk