• Odbierz prezent
INTELIWISE S.A.: Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu InteliWise S.A. (2021-06-15 09:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
INTELIWISE S.A.
Temat
Zawarcie umowy na dofinansowanie projektu InteliWise S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie „Emitent”, “Spółka” w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. dot. rekomendacji projektu Emitenta do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju “NCBR”, informuje o zawarciu z NCBR umowy o dofinansowanie projektu Emitenta pt. „Rozwój narzędzia do budowy usług Conversational AI” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Prace w ramach projektu mają na celu rozbudowę obecnych technologii Conversational AI Spółki, opartych o rozwiązania NLU (rozpoznawania języka naturalnego), wirtualnego dialogu czy wielokanałowych rozwiązań obsługi klienta (omni-channel customer service). Planowane narzędzia typu “low-code” umożliwią nawet małym przedsiębiorcom wykorzystanie rozwiązań AI w ich biznesie, nawet bez posiadania specjalistycznej wiedzy koniecznej dziś do ich uruchomienia.

Wartość projektu objętego umową wynosi 2 940 085,00 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania objętego umową wynosi 2 212 938,75 zł.
Harmonogram zakłada realizację projektu przez 24 miesiące.

Podstawa prawna:
Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć́ na rynku oraz uchylającego dyrektywę̨ 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę̨ Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta i przychody Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTELIWISE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTELIWISE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ursynowska72
(ulica)(numer)
506 66 33 22
(telefon)(fax)
info@inteliwise.com
(e-mail)(www)
5252323343140000046
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Marcin StrzałkowskiPrezes ZarząduMarcin Strzałkowski

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk