• Odbierz prezent
INT: INTERNITY GRUPA RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2021 (2022-05-24 22:36)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki Internity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3, 01-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307937 ("Spółka") przekazuje Raport Roczny skonsolidowany za 2021 rok wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w załączeniu).

Podstawa Prawna:
§ 5 pkt 1 oraz 2 Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-24 22:36:39Piotr GrupińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk