• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA. (2021-05-31 12:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z § 11 ust. 3 Statutu INPRO S.A. oraz § 12 pkt 8 Regulaminu Zarządu INPRO S.A., a także na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h.") oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 28 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie" lub "WZ"), które odbędzie się w Gdańsku 80-320, przy ulicy Opata Jacka Rybińskiego 8, w siedzibie Spółki o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej na I piętrze.

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia INPRO SA z siedzibą w Gdańsku o treści zgodnej z art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)

Załączniki
PlikOpis
ZWOŁANIE WALNEGO OGŁOSZENIE.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA INPRO SA na dzień 28.06.2021 r.
Klauzula informacyjna INPRO S.A._Raport.pdfKlauzula informacyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-05-31Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk