• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst. (2021-10-13 14:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-10-13
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z dnia 22 lipca 2021 r., 23/2021 z dnia 15 września 2021 r. oraz 27/2021 z dnia 07.10.2021 r., dotyczących emisji obligacji serii C informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna podjął uchwałę nr 1039/2021 wyznaczającą pierwszy dzień notowania 35.000 obligacji na okaziciela serii C Spółki INPRO SA o wartości nominalnej 1.000 zł każda w alternatywnym systemie obrotu Catalyst na dzień 14 października 2021 r.
Jednocześnie określono dla tych obligacji: a) dzień ostatniego notowania - 26 września 2025 r. b) symbol - INP1025.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-13Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-10-13Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk