• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r. (2021-06-28 12:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia:2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INPRO S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku w załączeniu przekazuje treść uchwał (wraz z załącznikami) podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca 2021 r. wraz ze wskazaniem przy każdej z podjętych uchwał liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
PlikOpis
Treść projektów uchwał WZA INPRO SA 28 czerwca 2021 rok.pdfTreść uchwał podjętych przez WZA INPRO SA w dniu 28 czerwca 2021 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-28Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-06-28Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk