• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA. (2021-05-31 12:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia:2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INPRO SA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INPRO Spółka Akcyjna ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INPRO SA ("Walne Zgromadzenie"), zwołanego na dzień 28 czerwca 2021 roku.

Spółka przedstawia również uzasadnienia do projektów części uchwał tj. projektu uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, projektu uchwały w sprawie zmiany dokumentu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA, projektu uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej INPRO SA, projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki INPRO SA w zakresie §10 i ustalenia nowego tekstu jednolitego, projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki INPRO SA oraz zatwierdzenia nowego tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz projektu uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na wykup akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, a także projektu uchwały udzielenia Zarządowi upoważnienia do wykupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

Pełne teksty załączników do projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.inpro.com.pl w zakładce Dla inwestora / Walne Zgromadzenie.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757)
Załączniki
PlikOpis
PROJEKTY UCHWAL WALNEGO ZGROMADZENIA.pdfProjekty uchwał WZA INPRO SA
Uzasadnienie do projektów uchwał WZA INPRO SA.pdfUzasadnienie do projektów uchwał WZA INPRO SA
210528_MRA_ocena_sprawozdanie_wynagrodzenia_INPRO_PW signed.pdfRaport biegłego - sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej INPRO SA
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-31Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-05-31Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk