• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia (2021-10-01 13:03)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia: 2021-10-01
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Nabycie obligacji własnych Emitenta w celu umorzenia
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym działając na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, zawarł transakcję nabycia 8.687 sztuk obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 września 2018 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA kodem ISIN PLINPRO00049. Łączna wartość nabycia obligacji serii B wyniosła 8.825.731,93 zł, zaś średnia cena jednostkowa nabycia obligacji serii B wyniosła 1.015,97 zł (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami). Spółka nabyła obligacje w celu ich umorzenia.

Powyższe nabycie obligacji nastąpiło poza alternatywnym systemem obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.


Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-01Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-10-01Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk