• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 28 czerwca 2021 r. (2021-06-28 12:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-06-28
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO SA w dniu 28 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd INPRO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INPRO S.A. („WZA”), które odbyło się 28 czerwca 2021 roku dysponowali 35.100.000 głosami.

Co najmniej 5 % liczby głosów na WZA posiadali:

Pan Piotr Stefaniak w liczbie 8.460.000 głosów, co stanowiło 24,10 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 21,13 % ogólnej liczby głosów,

Pan Zbigniew Lewiński w liczbie 9.460.000 głosów, co stanowiło 26,95 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 23,63 % ogólnej liczby głosów,

Pan Krzysztof Maraszek w liczbie 10.010.000 głosów, co stanowiło 28,52 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 25 % ogólnej liczby głosów.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny w liczbie 7.170.000 głosów, co stanowiło 20,43 % liczby głosów na tym Zgromadzeniu oraz 17,91 % ogólnej liczby głosów.

Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez INPRO S.A. wynosi 40.040.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji 40.040.000.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-28Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-06-28Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk