• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2021 roku. (2021-10-06 12:38)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-10-06
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w III kwartale 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 6 października 2021 r. wstępnych wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w III kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji z: umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych / użytkowych) na poziomie 166 umów.

Podsumowując pierwsze trzy kwartały 2021 roku sprzedaż netto wyniosła 576 umów, co stanowi 22 % wzrostu w odniesieniu do okresu porównywalnego ubiegłego roku.

Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w III kwartale 2021 roku Grupa przekazała łącznie 187 lokali, w porównaniu do 144 sztuk w III kwartale roku ubiegłego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INPRO SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INPRO S.A.
Developerska (dev)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)80-320
Gdańsk(kod pocztowy)
(miejscowość)Opata Jacka Rybińskiego
8(ulica)
(numer)58 34 00 370
58 554 14 41(telefon)

(fax)sekretariat@inpro.com.pl
www.inpro.com.pl(e-mail)

(www)589-000-85-40
008141071(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-10-06Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu


2021-10-06Elżbieta MarksProkurent
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk