• Odbierz prezent
INPRO S.A.: Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2021 roku. (2021-07-02 12:32)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-07-02
Skrócona nazwa emitenta
INPRO S.A.
Temat
Informacja nt. liczby zawartych umów przedwstępnych sprzedaży lokali w II kwartale 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 2 lipca 2021 r. wstępnych wewnętrznych raportów sprzedażowych informuje, iż w II kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa INPRO zrealizowała przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto tj. po uwzględnieniu rezygnacji z: umów rezerwacyjnych, przedwstępnych umów sprzedaży dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci będący osobami fizycznymi oraz umów dotyczących lokali usługowych / użytkowych) na poziomie 191 umów. Dla porównania w II kwartale 2020 r. Grupa sprzedała łącznie 91 lokali, a w I kwartale 2021 roku Grupa sprzedała łącznie 219 lokali.

Podsumowując pierwsze półrocze 2021 roku sprzedaż netto wyniosła 410 umów, co stanowi 46 % wzrostu w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Jednocześnie Zarząd INPRO S.A. informuje, iż w II kwartale 2021 roku Grupa przekazała łącznie 121 lokali, w porównaniu do 106 sztuk w II kwartale roku ubiegłego.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INPRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INPRO S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-320Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Opata Jacka Rybińskiego8
(ulica)(numer)
58 34 00 37058 554 14 41
(telefon)(fax)
sekretariat@inpro.com.plwww.inpro.com.pl
(e-mail)(www)
589-000-85-40008141071
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-07-02Krzysztof MaraszekPrezes Zarządu
2021-07-02Elżbieta MarksProkurent

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk