• Odbierz prezent
Innowacyjny start-up Value z rekordem przychodu i prawie milionem złotych zysku

264 000 EUR przychodu i 190 00 euro zysku - to wyniki finansowe Value za ostatni rok. Firma może pochwalić się rekordowymi wpływami wypracowanymi w pół roku.

Finanse

W zakończonym roku finansowym (2019) Value zanotowało przychód w wysokości 264 000 euro. Jest to imponujący wynik, biorąc pod uwagę, że firma prowadzi działalność zaledwie od kilku miesięcy. Podczas ogłaszania wyników finansowych CEO Sławomir Żarczyński podkreślał, że był to najlepszy „rok” dla spółki pod względem uzyskanych przychodów, i przede wszystkim wypracowanych zysków. Udało się to osiągnąć dzięki rekordowym wpływom z działalności Value Equity. Dodatkowo zaznaczył, że tak wysoki wynik osiągnięto korzystając jedynie ze środków własnych spółki, bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań. Warto odnotować, że spółka raportuje brak krótko i długoterminowych zobowiązań.

Strategia

Zgodnie ze strategią firmy Value konsekwentnie realizuje założone cele dotyczące rentowności biznesu, jak również optymalizacji kosztów, tak aby osiągać jeszcze większy procent zysków z przychodów. Nie jesteśmy zainteresowani generowaniem pustych przychodów bez przełożenia na faktyczny zwrot dla wszystkich Interesariuszy naszej spółki.

Aktywa

Na koniec 2019 roku spółka Value posiadała 1,8 mln EUR aktywów, wśród których znajdują się m.in. środki pieniężne i ich ekwiwalenty (38 760 euro), inwestycje finansowe (1 105 199 euro), należności i rozliczenia międzyokresowe (200 540 euro) oraz zakupy (456 777 euro). Spółka zanotowała wzrost o 12,5 % w stosunku do stanu aktywów, które raportowała pół roku temu, gdy rozpoczynała działalność. Przeczytaj więcej w tym artykule.

Plany

Główne plany na rok 2020 to utrzymanie obecnego, wysokiego poziomu rentowności poprzez umiejętną alokację kapitału w najbardziej dochodowe obszary działalności spółki.

Początkiem drugiego kwartału 2020 spółka zapowie wyjątkowe wydarzenie - całkowicie zdalne walne zgromadzenie udziałowców oparte na technologii blockchain. Głosowanie nad wypłacaną tokendą oraz potencjalną dystrybucją zysków spółki odbędzie się na publicznym blockchainie Ethereum.

Czym jest Value?

Value to Estońska spółka założona przez dwóch Polaków - Sławomira Żarczyńskiego oraz Łukasza Miklisa. Startup zajmuje się rozwiązaniami finansowymi wykorzystującymi technologię blockchain. Value jako pierwsza spółka w regionie CEE, przeprowadziła zbiórkę funduszy w ramach emisji tokenów VCO podczas Security Token Offering, gromadząc w ten sposób sumę niecałych 1,6 mln euro.

Spółka poprzez obszar Value Tech dostarcza usługi związane oprogramowaniem, designem oraz wdrażaniem technologii blockchain (np. przeprowadzeniem STO). W obszarze Value Equity skupia się na inwestycjach w dojrzałe spółki – posiadające skalowalny model biznesowy, potencjał eksportowy oraz konsolidacyjny, mające własny produkt, markę lub inną przewagę konkurencyjną. Poprzez powiązaną markę - Value DEX - firma rozwija formułę zdecentralizowanego obrotu security tokens. Giełda Value DEX funkcjonuje od połowy września i jest dedykowana aktywom o realnej wartości oraz wysokiej użyteczności.


Oskar Nawalany

Entuzjasta kryptowalut oraz inwestycji długoterminowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się stosunkami gospodarczo-politycznymi oraz psychologią inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk