• Odbierz prezent
Innowacyjna technologia zawracania CO2 z procesu produkcji sody na stałe wdrożona w zakładzie CIECH w Inowrocławiu

Innowacyjna metoda wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej zostanie wdrożona na stałe jako element linii produkcyjnej w zakładzie CIECH w Inowrocławiu. Instalacja zbudowana we współpracy z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla („IChPW”) pozwala na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 5 tys. ton rocznie. Wprowadzenie opracowanego przez CIECH rozwiązania pozwoli zwiększyć efektywność produkcji sody kalcynowanej nie tylko poprzez obniżenie emisji CO2, ale także ograniczenie odpadów produkcyjnych oraz zmniejszenie ilości wykorzystywanych surowców - koksu i kamienia wapiennego. Wdrożenie tej innowacyjnej technologii w zakładzie w Inowrocławiu jest elementem realizacji ambitnego planu obniżenia emisji CO2 przez CIECH o 30 proc. do 2026 roku.

Pilotażowa instalacja do zawracania CO2 została wybudowana w 2019 roku. Prace nad opracowaną przez CIECH metodą ruszyły cztery lata temu, a Grupa pozyskała na nie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości prawie 5 mln zł (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R). Koszt całego projektu to blisko 15 mln zł. W pracach koncepcyjnych, badawczych i wdrożeniowych zespół CIECH wspierali naukowcy z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Współrealizujący projekt specjaliści z Zespołu Oczyszczania Gazów IChPW posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i CCU (Carbon Capture and Utilization) w energetyce i innych gałęziach przemysłu. Ich kwalifikacje i wiedza były szczególnie przydatne podczas realizacji projektu na terenie zakładu CIECH Soda Polska w Inowrocławiu. Opracowane rozwiązanie jest przedmiotem szeregu patentów krajowych i europejskich.

Zmniejszenie emisji CO2 to wymierne korzyści dla środowiska, a jednocześnie obniżenie kosztów związanych z zakupem certyfikatów, których cena od dwóch lat systematycznie rośnie. Wdrożenie technologii zatężania w fazie produkcyjnej umożliwi dalsze zwiększenie skali odzysku dwutlenku węgla do poziomu 10 tys. ton rocznie i uzyskanie dalszych oszczędności wynikających ze zmniejszenia zapotrzebowania na surowce stosowane w produkcji sody. Aktualnie trwają także analizy dotyczące uruchomienia analogicznych instalacji w pozostałych zakładach sodowych Grupy.

- W trakcie realizacji ambitnego planu zmniejszenia emisji CO2 wdrażamy zarówno ogromne inwestycje związane z transformacją energetyczną, jak i mniejsze inicjatywy oparte na autorskich, innowacyjnych rozwiązaniach wypracowanych dzięki połączeniu świata biznesu i nauki. Taki właśnie charakter ma prowadzony od czterech lat projekt wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej. Dziś wdrażamy go na stałe w ruchu ciągłym, tak by uzyskać maksymalne możliwe korzyści wynikające ze zmniejszonej emisji CO2 i oszczędności wynikające z niższego zapotrzebowania na surowce. Będziemy jednocześnie dalej pracować nad udoskonaleniem opracowanego przez nas procesu – mówi Mirosław Skowron, Członek Zarządu CIECH S.A.

Przygotowany w 2019 roku plan obniżenia emisji dwutlenku węgla w Grupie CIECH zakłada uruchomienie kilkudziesięciu inicjatyw pogrupowanych w sześć kategorii, których wdrożenie ma pozwolić na obniżenie emisji o ok. 30 proc. do roku 2026 w odniesieniu do roku 2019.

- Odzyskiwanie dwutlenku węgla z procesu produkcji sody to nie jedyny nasz projekt z obszaru R&D w biznesie sodowym. Na różnym etapie zaawansowania prowadzimy prace nad kilkunastoma rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają efektywność, ale jednocześnie czynią produkcję sody bardziej przyjazną środowisku – mówi Marian Szkudlarek, szef zespołu R&D w Grupie CIECH.

Jak przebiegało wdrożenie innowacyjnej metody?

W pierwszym etapie specjaliści z zespołu CIECH R&D w Inowrocławiu przy współpracy z pracownikami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przeanalizowali źródła emisji dwutlenku węgla z poszczególnych instalacji przemysłu sodowego i opracowali szereg wstępnych koncepcji ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Szczegółowa analiza technologiczna i ekonomiczna opracowanych koncepcji pozwoliła na opracowanie unikalnej technologii wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej. Następnie przeprowadzono szereg badań nad tym innowacyjnym rozwiązaniem - początkowo w warunkach laboratoryjnych, a następnie w skali pilotażowej.

Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektowano pilotażową instalację wychwytu dwutlenku węgla z gazów odlotowych z przemysłu sodowego. Instalacja ta została wybudowana w 2019 r. na terenie Zakładów Sodowych w Inowrocławiu. Wstępnego rozruchu dokonał połączony zespół inżynierów IChPW pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jastrzębia oraz specjalistów CIECH. Przeprowadzono szereg badań procesowych mających na celu określenie optymalnych parametrów wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej. Kolejnym krokiem było włączenie technologii do ciągu wytwórczego sody kalcynowanej, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego efektu w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy równoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych instalacji

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu jest jednostką naukowo-badawczą, która prowadzi innowacyjne badania w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów, pozwalające efektywnie użytkować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne. Szczególnym rodzajem działalności są prace w zakresie technologii CCS (Carbon Capture and Storage) i CCU (Carbon Capture and Utilization) w energetyce, przemyśle chemicznym, spożywczym, rolnictwie i innych gałęziach gospodarki.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ichpw.pl.


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk