• Odbierz prezent
INNO GENE S.A.: Informacja o otrzymaniu uchwały nr 137/2021 GPW w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki (2021-02-16 09:09)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
INNO GENE S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu uchwały nr 137/2021 GPW w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd INNO-GENE S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym zawiadamia o otrzymaniu w dniu dzisiejszym Uchwały Nr 137/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki

Stosownie do uchwały Zarząd GPW zobowiązuję Emitenta do:

1) zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki INNO-GENE S.A. oraz jej perspektyw
na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2) przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 40 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Pełna treść uchwały znajduje się w linku:

https://newconnect.pl/uchwaly?ph_main_01_start=show&ph_main_01_cmn_id=17630&title=INNO-GENE+(Uchwa%C5%82a+Nr+137/2021)

Zarząd INNO-GENE S.A. w odpowiedzi na otrzymaną uchwałę oświadcza

Oświadczenie Zarządu INNO-GENE S.A

dotyczące Uchwały Nr 137 /2021 z dnia 15 lutego 2021r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę INNO-GENE S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki.

W ocenie zarządu INNO-GENE S.A. podjęta uchwała jest konsekwencją oceny sprawozdania finansowego, w której pod uwagę zostały wzięte wyniki spółki INNO-GENE S.A.

Jednocześnie Zarząd podkreśla iż spółka INNO-GENE nie prowadzi sama działalności operacyjnej, która prowadzona jest w spółkach zależnych: Centrum Badań DNA sp. z o.o. oraz Central Europe Genomic Center sp. z o.o., Medgenetics zp. z o.o. Spółki te osiągają zyski z działalności operacyjnej. Stan ten wynika z przyjętej strategii zarządzania grupą i sytuacja ta opisywana jest w każdym raporcie kwartalnym. INNO-GENE S.A. jako spółka zarządzająca grupą kapitałową nie generuje przychodów, a strategia zarządzania grupą opiera się o założenia otrzymywania przychodów od spółek z grupy kapitałowej np. w formie dywidendy.

Zarząd spółki niezwłocznie zastosuje się do uchwały GPW zmierzających do powołania Autoryzowanego Doradcę w celu wykonania audytu. Spółka zaznacza, że w dalszym ciągu prowadzi wszelkie działania założone w ostatnim okresie, o czym oczywiście będzie informować w kolejnych komunikatach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INNO GENE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INNO GENE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-128Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Sciegiennego20
(ulica)(numer)
509 658 006(61) 623 25 26
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
972-121-54-39
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Jacek Wojciechowicz
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk