• Odbierz prezent
INGBSK: Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku. (2021-04-20 15:33)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK
Temat


Wysokość składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w 2021 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że otrzymał dzisiaj informację od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wysokości rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok. Łączny koszt dla Grupy Kapitałowej Banku wynosi 132,6 mln zł, łącznie z korektą składek za 2020 roku. Cała ta kwota zostanie zaksięgowana w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku. Wartość przypadająca na Bank to 127,9 mln zł, a na ING Bank Hipoteczny S.A. to 4,7 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-04-20 Report No. 11/2021: Amount of the 2021 annual contribution to the resolution fund of the Bank Guarantee Fund.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice that they received today a notice from the Bank Guarantee Fund on the amount of the 2021 annual contribution to the resolution fund of banks. The contribution of Bank’s Capital Group amounts to PLN 132.6 million, including an adjustment of the contributions for 2020. The entire amount will be recognised in costs for the first quarter of 2021. The value attributable to the Bank is PLN 127.9 million, and to ING Bank Hipoteczny S.A. is PLN 4.7 million.

Legal grounds: Article 17.1 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (MAR).ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk