• Odbierz prezent
INGBSK: raport finansowy (2021-03-12 18:25)

Spis załączników:

20210312_182510_1744052697_PL_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ING_Banku_Slaskiego_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_PL_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ING_Banku_Slaskiego_2020.xhtml.XAdES
20210312_182510_1744052697_PL_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_ING_Bank_Slaski_SA_2020.zip
20210312_182510_1744052697_PL_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_ING_Bank_Slaski_SA_2020.xhtml.XAdES
20210312_182510_1744052697_PL_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_ING_Banku_Slaskiego_2020.zip
20210312_182510_1744052697_PL_Sprawozdanie_na_temat_informacji_niefinansowych_Grupy_ING_Banku_Slaskiego_2020.xhtml.XAdES
20210312_182510_1744052697_INGBank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
20210312_182510_1744052697_INGBank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
20210312_182510_1744052697_Ocena_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_GK_ING_przez_RN_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_PL_Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_PL_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_List_przewodniczacego_RN_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_EN_Separate_Financial_Statements_of_ING_Bank_Slaski_2020.zip
20210312_182510_1744052697_EN_Management_Report_on_operations_of_ING_Bank_Slaski_Group_2020.zip
20210312_182510_1744052697_EN_Report_on_non-financial_information_of_ING_Bank_Slaski_Group_2020_.zip
20210312_182510_1744052697_ING_Bank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG..xhtml
20210312_182510_1744052697_Supervisory_Boards_Assessment_of_ING_Bank_Slaski_Group_Operations_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_EN_Representation_Audit_Committee_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_EN_Report_of_the_Supervisory_Board_2020.xhtml
20210312_182510_1744052697_Letter_from_the__Supervisory_Board_Chairman_2020.xhtml

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny RR 2020


(rok)


(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dlabanków
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okres oddozawierający sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie
data przekazania:ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)259400YLRTOBISHBVX41
0000005459

(LEI)


(KRS)KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR

20202 01920202 019

Przychody z tytułu odsetek4 970,005 071,201 110,801 178,90

Przychody z tytułu prowizji1 914,901 686,90428,00392,10

Wynik na działalności podstawowej5 874,805 480,401 313,101 274,00

Zysk brutto1 882,702 216,50420,80515,30

Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.1 337,601 658,70299,00385,60

Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto-769,3041,00-171,909,50

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)10,2812,752,303,00

Aktywa razem181 116,90153 917,3039 247,0036 143,50

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.18 370,5015 114,803 980,803 549,30

Kapitał akcyjny130,10130,1028,2030,60

Liczba akcji130 100 000,00130 100 000,00Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)141,20116,1830,6027,30

Łączny współczynnik kapitałowy (w %)20,0018,30


Wartości w EUR zostały podane w milionach.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
PL_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ING Banku Slaskiego_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe za rok 2020 - wersja polska
PL_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_ING Banku Slaskiego_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe za rok 2020 - podpisy
PL_Sprawozdanie Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy ING Bank Slaski SA_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - wersja polska
PL_Sprawozdanie Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy ING Bank Slaski SA_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - podpisy
PL_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ING Banku Slaskiego_2020.zipSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - wersja polska
PL_Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ING Banku Slaskiego_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - podpisy
INGBank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlSprawozdanie z badania za rok 2020 - wersja polska
INGBank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesSprawozdanie z badania za rok 2020 - podpisy
Ocena_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_GK_ING_przez_RN_2020.xhtmlOcena działalności Grupy Kapitałowej przez RN - wersja polska
PL_Oswiadczenie_RN_dotyczace_Komitetu_Audytu_2020.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu - wersja polska
PL_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_2020.xhtmlOcena sprawozdań finansowych przez RN - wersja polska
List_przewodniczacego_RN_2020.xhtmlList Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wersja polska
EN_Separate_Financial_Statements_of_ING Bank Slaski_2020.zipSprawozdanie finansowe za rok 2020 - wersja angielska
EN_Management_Report_on_operations_of_ING Bank Slaski Group_2020.zipSprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020 - wersja angielska
EN_Report on non-financial information_of_ING Bank Slaski Group_2020_.zipSprawozdanie na temat informacji niefinansowych 2020 - wersja angielska
ING Bank_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_ENG..xhtmlSprawozdanie z badania za rok 2020 - wersja angielska
Supervisory_Boards_Assessment_of_ING_Bank_Slaski_Group_Operations_2020.xhtmlOcena działalności Grupy Kapitałowej przez RN - wersja angielska
EN_Representation_Audit_Committee_2020.xhtmlOświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu - wersja angielska
EN_Report_of_the_Supervisory_Board_2020.xhtmlOcena sprawozdań finansowych przez RN - wersja angielska
Letter_from_the _Supervisory_Board_Chairman_2020.xhtmlList Przewodniczącego Rady Nadzorczej - wersja angielska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk