• Odbierz prezent
INGBSK: Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. (2021-03-18 15:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
ING Bank Śląski S.A. („Bank”) przekazuje powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku na instrumentach pochodnych (akcje fantomowe), dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Powiadomienia zostały przekazane Bankowi przez następujące osoby pełniące obowiązki zarządcze w Banku:
1. Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu Banku,
2. Joanna Erdman – Wiceprezes Zarządu Banku,
3. Marcin Giżycki – Wiceprezes Zarządu Banku,
4. Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu Banku,
5. Michał Mrożek – Wiceprezes Zarządu Banku,
6. Sławomir Soszyński – Wiceprezes Zarządu Banku,
7. Małgorzata Kołakowska – Członek Rady Nadzorczej.

Treść powiadomień została załączona do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).
Załączniki
PlikOpis
RB06_2021_Załącznik.PDFZałącznik
CR06_2021_Enclosure.PDFEnclosure
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-03-18 Report No. 6/2021: Notification of transactions in financial instruments by persons discharging managerial responsibilities.

ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby discloses the notifications of transactions referred to in Article 19.1 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 in derivatives (phantom stock) made by persons discharging managerial responsibilities.

The notifications were received by the Bank from the following persons discharging managerial responsibilities at the Bank:

1. Brunon Bartkiewicz – President of the Bank Management Board,
2. Joanna Erdman – Vice-President of the Bank Management Board,
3. Marcin Giżycki – Vice-President of the Bank Management Board,
4. Bożena Graczyk - Vice-President of the Bank Management Board,
5. Michał Mrożek – Vice-President of the Bank Management Board,
6. Sławomir Soszyński – Vice-President of the Bank Management Board,
7. Małgorzata Kołakowska - Member of the Bank Supervisory Board.

The said notifications are attached hereto.

Legal grounds: Article 19.3 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 (MAR).

ING BANK ŚLĄSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
INGBSKBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-086KATOWICE
(kod pocztowy)(miejscowość)
SOKOLSKA34
(ulica)(numer)
032 3578592032 3577092
(telefon)(fax)
marzena.radys@ing.plwww.ing.pl
(e-mail)(www)
6340135475271514909
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk