• Odbierz prezent
INGBSK: Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok. (2021-11-29 15:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że 29 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok. Na podstawie tej uchwały, Bank wypłaci dywidendę w łącznej wysokości 663.510.000,00 zł, tj. w kwocie 5,10 zł brutto na jedną akcję.

Dzień dywidendy (czyli dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy) ustalono na 4 grudnia 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 10 grudnia 2021 roku.

Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 130.100.000 akcji.

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-11-29 Report No. 28/2021: Notice on dividend payout for 2020.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice that on 29 November 2021 the Extraordinary General Meeting of the Bank passed a resolution regarding dividend payout for 2020. Pursuant to the said resolution, the Bank will pay out dividend totalling PLN 663,510,000.00; that is PLN 5.10 gross per share.

4 December 2021 was set as the date of record (i.e. the date upon which the shareholders of record shall become entitled to the upcoming dividend payment). Payment date shall be on 10 December 2021.

All shares issued by the Bank, that is 130,100,000 shares, are covered by the dividend payout.

Legal grounds: Articles 19.2. of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-11-29Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk