• Odbierz prezent
INGBSK: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał. (2021-03-19 18:44)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S. A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na 15 kwietnia 2021 roku, godz. 12:00, w sali audytoryjnej Centrali Banku w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał lub rozpatrywanych spraw, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie.pdfOgłoszenie
Projekty_Uchwał.pdfProjektu Uchwał
Statut.pdfStatut
Dokumenty.pdfDokumenty
Notice.pdfNotice
Draft_Resolutions.pdfDraft Resolutions
Charter.pdfCharter
Documents.pdfDocuments

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

2021-03-19 Report No. 7/2021: Notice of convening the Ordinary General Meeting and draft resolutions.

Acting pursuant to Article 399 §1 in conjunction with Article 4021 §1 of the Commercial Companies and Partnerships Code, the Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Bank”) hereby give notice of convening the Ordinary General Meeting of the Bank, which shall be held on 15 April 2021 at 12:00 noon, in the Auditorium in the Bank Head Office at ul. Sokolska 34 in Katowice.

The wording of the notice of convening the General Meeting, the draft resolutions and amendments proposed to the Bank Charter as well as the documents to be reviewed by the General Meeting and being of significance for the resolutions passed or matters reviewed but not being rendered into the public domain earlier are enclosed herewith.

Legal grounds: Articles 19.1.1) and 19.1.2) of the Minister for Finance Regulation of 29 March 2018 on current and interim information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-member state (Journal of Laws item 757).


ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-19Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk