• Odbierz prezent
INGBSK: Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych. (2021-03-10 11:15)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK
Temat


Decyzja Zarządu Banku w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2020 oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Zarząd”) informuje, że 9 marca 2021 roku podjął decyzję o przedłożeniu Walnemu Zgromadzeniu propozycji uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok w wysokości 1 337,6 mln zł oraz niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych w wysokości 495,7 mln zł. Kwotę w łącznej wartości 1 833,3 mln zł rekomenduje podzielić w następujący sposób:

- 675,4 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy,
- 1 157,9 mln zł pozostawić jako zysk netto niepodzielony, w celu zachowania możliwości jego podziału w przyszłości w sposób uwzględniający wypłatę dywidendy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-03-10 Report no 5/2021: Bank Management Board decision on distribution of 2020 net profit and past-year undivided net earnings proposal.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. (“Management Board”) hereby give notice of the decision taken on 9 March 2021 whereby the Management Board shall submit to the General Meeting a draft resolution on distribution of 2020 net profit in the amount of PLN 1 337.6 million and past-year undivided net earnings in the amount of PLN 495.7 million. The Management Board recommend to distribute the total amount of PLN 1 833.3 million as follows:

- PLN 675.4 million to be earmarked for reserve capital,

- PLN 1 157.9 million to be retained as undivided net earnings, with a view to maintain the possibility of its distribution in the future including the dividend payout.

Legal grounds: Article 17.1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (MAR).ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Bożena GraczykWiceprezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk