• Odbierz prezent
INGBSK: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A. (2021-04-15 18:15)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INGBSK
Temat


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ ING Banku Śląskiego S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %Treść raportu:

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że zgodnie z listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. („ZWZ”) zwołanym na 15 kwietnia 2021 roku, uprawnionymi do co najmniej 5% głosów na ZWZ były następujące podmioty:

Nazwa podmiotu
ING BANK N.V.

Liczba głosów na ZWZ
97 575 000

% w liczbie głosów na ZWZ
86,09

% ogólnej liczby głosów
75,00

Nazwa podmiotu
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

Liczba głosów na ZWZ
11 000 000

% w liczbie głosów na ZWZ
9,70

% ogólnej liczby głosów
8,45

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 2080 z późn. zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)


2021-04-15 Report No. 10/2021: Shareholders holding 5 per cent or more of votes at the ING Bank Śląski S.A. OGM.

The Management Board of ING Bank Śląski S.A. hereby give notice that according to the list of shareholders authorised to participate in the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. (“OGM”) convoked on 15 April 2021 the following entities were entitled to 5 per cent or more of votes at the OGM:

Name of entity
ING BANK N.V.

Number of votes at OGM
97,575,000

% of votes at OGM
86.09

% of the total number of votes
75.00

Name of entity
AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER

Number of votes at OGM
11,000,000

% of votes at OGM
9.70

% of the total number of votes
8.45

Legal grounds: Article 70.3) of the Act of 29 July 2005 on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organized trading system and on public companies (consolidated text in the Journal of Laws of 2020, item 2080 as amended).ING BANK ŚLĄSKI SA(pełna nazwa emitenta)INGBSK
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)40-086
KATOWICE(kod pocztowy)
(miejscowość)SOKOLSKA
34(ulica)
(numer)032 3578592
032 3577092(telefon)

(fax)marzena.radys@ing.pl
www.ing.pl(e-mail)

(www)6340135475
271514909(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk