• Odbierz prezent
ING umocnił udział na rynku kredytowym

W I kwartale 2021 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wyniósł 385,6 mln zł w porównaniu z 267.3 mln zł przed rokiem. Bank kontynuował rozwój działalności zgodnie z długoletnimi trendami. Bank odnotował kolejny istotny wzrost udziałów rynkowych zakresie kredytów detalicznych i korporacyjnych. ING Bank Śląski utrzymuje łączny współczynnik kapitałowy na bezpiecznym poziomie 18,80%. Skorygowany o wpływ MCHF zwrot z kapitału (ROE) wyniósł 9,9 %.

W minionym kwartale mimo pandemii wpływającej na sytuację społeczną i gospodarczą powróciliśmy na normalną ścieżkę

działania w zakresie dynamiki pozyskiwania klientów oraz sprzedaży. Zachęcaliśmy klientów indywidualnych i korporacyjnych do korzystania z cyfrowych kanałów dostępu do banku. Wspieraliśmy firmy w ich funkcjonowaniu oferując terminale płatnicze oraz możliwość uruchomienia sklepu internetowego wraz z bramką płatniczą. Uczestniczyliśmy również w kolejnych programach pomocy rządowej skierowanej do przedsiębiorców przyjmując wnioski o subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju oraz udostępniając instrumenty pomocowe Banku Gospodarstwa Krajowego. Umożliwiliśmy przedsiębiorcom skorzystanie z moratoriów kredytowych_ - powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

W pierwszym kwartale 2021 roku kontynuowaliśmy rozwój banku

skutkujący umocnieniem jego pozycji na rynku. Na szczególne wyróżnienie zasługuje nasza działalność kredytowa. Po stronie detalicznej osiągnęliśmy dynamiczne przyrosty kredytów gotówkowych i hipotecznych. Warto przy tym odnotować, że w pierwszym kwartale co czwarty kredyt mieszkaniowy został zaciągnięty w naszym banku. Umocniliśmy również udział banku w rynku kredytów korporacyjnych. W sumie w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wartość kredytów wzrosła o 6% do 131 mld zł. W przypadku depozytów wzrost wyniósł 13% osiągając poziom 155 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zanotowaliśmy 55-proc. wzrost wartości funduszy inwestycyjnych i innych detalicznych produktów pozabilansowych oferowanych przez bank. Zwiększyliśmy również liczbę klientów w bankowości detalicznej do 4,3 mln, a w bankowości korporacyjnej do 494 tys. firm_ – dodał prezes ING Banku Śląskiego.

Obserwowaliśmy dalszy wzrost samoobsługi klientów

w kanałach cyfrowych i idący za tym przyrost transakcji bezgotówkowych. Po raz pierwszy liczba aktywnych użytkowników systemu Moje ING przekroczyła 2,0 mln. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. w bankowości detalicznej - liczba przelewów elektronicznych wzrosła o 12%, w tym przelewów w bankowości mobilnej o 30%, transakcji kartami debetowymi o 4% oraz transakcji BLIK-iem o 82%. Jednocześnie liczba transakcji gotówkowych realizowanych poprzez kasy w oddziałach banku spadła o 60%. Warto również odnotować, że w I kwartale 2021 roku 41,9% transakcji nabycia jednostek FIO zostało zrealizowanych w bankowości mobilnej. W bankowości korporacyjnej liczba przelewów wzrosła o 1%, z czego 57 proc. wzrost nastąpił w bankowości mobilnej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 24% wzrosła liczba transakcji w oferowanych przez bank terminalach płatniczych. O 374 do ponad 3 tys. przyrosła liczba sklepów z aktywną bramką płatniczą_ – powiedział Brunon Bartkiewicz.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w I kwartale 2021 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* liczba klientów bankowości detalicznej 4,3 mln, w tym 1,9 mln klientów primary,

* liczba klientów bankowości korporacyjnej 494 tys.

* wzrost wartości kredytów o 6% do 131,0 mld zł,

* wzrost depozytów o 13% do 155,0 mld zł,

* fundusze inwestycyjne i produkty pozabilansowe – wzrost o 55% do
18,0 mld zł.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za I kwartał 2021 r. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.:

* przychody ogółem wzrosły o 2% do 1 601,7 mln zł,

* koszty ogółem wzrosły o 6% do 820,8 mln zł,

* zysk brutto wzrósł o 40% do 526,2 mln zł,

* zysk netto wzrósł o 44% do 385,6 mln zł,

* wskaźnik koszty/przychody wyniósł 51,2% w porównaniu z 49,6% w ub. r.,

* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,80% w porównaniu z 15,76% w ub.r.,

* zwrot z kapitału (ROE) po korekcie o MCFH wyniósł 9,9% w porównaniu z 12,2% w ub.r.


ING Bank Śląski

ING Bank Śląski - międzynarodowa instytucja finansowa założona w Holandii działająca w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym i inwestycyjnym. Akcje grupy notowane są na giełdach w Amsterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Nowym Jorku i Paryżu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk