Advertisement
  • Odbierz prezent
ING Bank Śląski

6 sierpnia ING Bank Śląski przedstawił wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Wyniki uzyskane w II kwartale okazały się wyższe od oczekiwań analityków.

 

6 sierpnia przed sesją na GPW ING Bank Śląski opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 1,1 mld zł wobec 1,05 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4% rok do roku. Okazał się on wyższy o 1,4% od konsensusu analityków na poziomie 1,08 mld zł. Wynik z tytułu opłat i prowizji był o 3% niższy niż przed rokiem i wyniósł 344 mln zł wobec 354 mln zł rok wcześniej. Okazał się on jednak wyższy o 1,2% od oczekiwań analityków na poziomie 340,1 mln zł.

Bank zakończył II kwartał zyskiem netto w wysokości 316,2 mln zł wobec 469 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co stanowi spadek o 33% rdr. Okazał się one jednak wyższy o 4% od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 303,9 mln zł.

W II kwartale odpisy wyniosły 309,6 mln zł i były wyższe o 128% niż przed rokiem. Bank zwiększył rezerwę na kredyty hipoteczne we frankach o 10 mln zł do poziomu 55 mln zł.

W całym I półroczu zysk netto banku wyniósł 583,5 mln zł i był niższy o 26,5% rdr w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Na początku czwartkowej sesji na GPW akcje ING są notowane na plusie o 0,45%.

Notowania: ING Bank Slaski SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:ING/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk