• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Zawarcie porozumienia inwestycyjnego (2021-02-16 19:16)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INFOSCAN S.A.
Temat


Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. doszło do zawarcia z akcjonariuszem Spółki - Kamilem Gaworeckim („Akcjonariusz”) porozumienia inwestycyjnego („Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia, Akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300.000 nowych, wyemitowanych przez Spółkę zwykłych akcji na okaziciela serii N, dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że zaoferowanie tych akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. oraz pod warunkiem, że nie później niż do 31 marca 2021 roku Spółka przedstawi plan połączenia z Movie Games Mobile S.A. a także, że Akcjonariusz zaakceptuje cenę emisyjną akcji serii N. Natomiast Spółka zobowiązała się do zaoferowania Akcjonariuszowi objęcia ww. akcji serii N niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii N.

Żadna ze stron Porozumienia nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków wynikających z Porozumienia na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-516
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tadeusza Rejtana
17 lok. 16(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk