• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy (2021-10-26 21:17)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr44/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INFOSCAN S.A.
Temat


Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 43/2021 z dnia 19 października 2021 r. w sprawie rozpoczęcia procesu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, lub „Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2021 r. Spółka zawarła list intencyjny dotyczący rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy z GMZ.CO sp. z o.o. oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. („List intencyjny”) (ww. podmioty oraz Spółka dalej zwane będą razem jako: „Strony”).

Strony postanawiały że w wyniku zwarcia Listu intencyjnego rozpoczną w dobrej wierze negocjacje zmierzające do określenia modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych, w celu połączenia działalności biznesowej Stron i uzyskania w ten sposób strategicznych synergii. Strony dokonają ustaleń dotyczących wyboru modelu współpracy, wzajemnego badania prawno-księgowego (due dilligence) oraz warunków potencjalnej transakcji, jeśli do takowej dojdzie.

W przypadku zakończenia negocjacji powodzeniem zostanie zawarta umowa, która określać będzie formę przyszłej współpracy Stron (dalej: „Umowa”). Strony na obecnym etapie nie wykluczają żadnego modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych. Strony uzgodnią preferowaną strukturę i formę Umowy zgodnie z założeniami biznesowymi oraz w interesie obecnych i przyszłych akcjonariuszy i udziałowców Stron.

Strony zobowiązały się, że do dnia 30 listopada 2021 r. sformalizują warunki negocjacji lub zawarcia Umowy, w sposób który umożliwia wykonanie przedmiotu Listu intencyjnego w najlepszym możliwym terminie.

List intencyjny obowiązuje do dnia 30 listopada 2021 r., nie zobowiązuje on Emitenta do niepodejmowania rozmów w przedmiocie Listu intencyjnego lub w podobnym charakterze z innym podmiotem. List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia Umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych. List intencyjny nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Grupa Modne Zakupy Sp. z o.o. działa w branży e-commerce, prowadzi internetowy sklep multibrandowy z bielizną (intymna.pl), odzieżą (primodo.com) oraz akcesoriami erotycznymi (blackbunny.pl). Grupa wygenerowała w 2020 roku ponad 16,5 mln zł przychodów ze sprzedaży.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Kamil GaworeckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk